Hon'ble Justices elevated as Chief Justice of Other High Court

 

C.M. Lodha M.L. Shrimal G.M. Lodha N.M. Kasliwal Milap Chand Jain Kanta Bhatnagar
S.N. Bhargava A.K. Mathur N.K. Jain G.S. Singhvi Y.R. Meena Rajesh Balia
R.M. Lodha Bhagwati Prasad Prakash Tatia N.K. Jain Dinesh Maheshwari  Ajay Rastogi